Zapraszamy najmłodszych Parafian (lecz nie tylko) do obejrzenia cyklu katechez opracowanych i prowadzonych przez Panią Kingę Świegot dla Niedzieli TV ramach Katechezy SM@RT na temat: Sakramenty. Pani Kinga jest nauczycielką religii w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, doskonale znaną i cenioną przez tutejszą młodzież szkolną.

Sakramenty są darami Pana Jezusa. Dzięki nim jesteśmy włączeni w Tajemnicę życia, śmierci, męki i zmartwychwstania Zbawiciela oraz stajemy się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa jakim jest Kościół. Sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Sakramenty mają swój głęboki wymiar duchowy. W krótkich katechezach dla najmłodszych dzieci prezentujemy poszczególne sakramenty.

Odcinek 3: Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3311/Katecheza-SMRT-bierzmowanie

Odcinek 2: Chrzest

Chrzest jest pierwszym z darów Pana Jezusa. Jest zaczynem wiary człowieka, ufności rodziców chrzczonego dziecka wobec Boga, wejściem do wspólnoty Kościoła, w której wiara dziecka wzrasta i prowadzi do zbawienia.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3308/Katecheza-SMRT-chrzest/

Odcinek 1: Sakramenty

Na początek ogólna charakterystyka sakramentów świętych.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3292/Sakramenty-czyli-prezenty-Pana-Jezusa