Zapraszamy najmłodszych Parafian (lecz nie tylko) do obejrzenia cyklu katechez opracowanych i prowadzonych przez Panią Kingę Świegot dla Niedzieli TV ramach Katechezy SM@RT na temat: Sakramenty. Pani Kinga jest nauczycielką religii w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, doskonale znaną i cenioną przez tutejszą młodzież szkolną.

Sakramenty są darami Pana Jezusa. Dzięki nim jesteśmy włączeni w Tajemnicę życia, śmierci, męki i zmartwychwstania Zbawiciela oraz stajemy się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa jakim jest Kościół. Sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Sakramenty mają swój głęboki wymiar duchowy. W krótkich katechezach dla najmłodszych dzieci prezentujemy poszczególne sakramenty.

Sakramenty

Na początek ogólna charakterystyka sakramentów świętych.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3292/Sakramenty-czyli-prezenty-Pana-Jezusa

Chrzest

Chrzest jest pierwszym z darów Pana Jezusa. Jest zaczynem wiary człowieka, ufności rodziców chrzczonego dziecka wobec Boga, wejściem do wspólnoty Kościoła, w której wiara dziecka wzrasta i prowadzi do zbawienia.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3308/Katecheza-SMRT-chrzest/

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3311/Katecheza-SMRT-bierzmowanie

Eucharystia

Chrystus, który ustanowił Eucharystię, jest w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny w niej obecny. Jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek, tak długo, jak długo trwają same postacie eucharystyczne.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3404/Katecheza-SMRT-Eucharystia

Spowiedź

Istotą Bożego działania w sakramencie pokuty i pojednania jest wyzwolenia człowieka z niemocy zła, które zamyka człowiekowi dostęp do Boga i życia z Nim przez całą wieczność. To zło nazywane jest w języku religijnym grzechem. Grzech nie jest zwykłym błędnym postępowaniem, nieposłuszeństwem, sprawianiem zawodu, źle wykonaną pracą, złym zachowaniem wobec ludzi. Grzech zawsze zwraca się przeciw Bogu. Jest on wynikiem wolnego działania człowieka, któremu wydaje się, że wszystko wie, wszystkiemu potrafi zaradzić, wszystko potrafi właściwie ocenić.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3403/Katecheza-SMRT-spowiedz

Namaszczenie chorych

Udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych towarzyszy modlitwa Kościoła o przywrócenie choremu, jeśli taka jest wola Boża, zdrowia i sił; o umocnienie go w ufności do Boga oraz odwagi. Dlatego zwyczajnym czasem udzielania tego sakramentu jest pojawienie się zagrożenia śmiercią wynikającego z choroby lub starości. Można go też udzielać powtórnie w sytuacjach, gdy choroba się nasila, albo gdy nastąpi nawrót ciężkiej choroby.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3400/Katecheza-SMRT-namaszczenie-chorych

Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa wewnętrznie upodabnia do Chrystusa w wypełnianiu trzech głównych zadań: nauczania, uświęcania i rządzenia. Są one w rzeczywistości działaniami zmartwychwstałego Jezusa, który budzi wiarę, gromadzi ludzi, tworzy jedność Kościoła i prowadzi do zbawienia.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3402/Katecheza-SMRT-kaplanstwo

Małżeństwo

Przez sakrament małżeństwa Chrystus jest na stałe obecny wśród małżonków. Do sakramentu małżeństwa przyprowadza Chrystus mężczyznę i kobietę. On ich łączy i On z nimi pozostaje na zawsze. W sakramentalnym małżeństwie od ołtarza odchodzi troje: mąż, żona i wśród nich na całe życie Chrystus. Wierzący ślubują swoją wierność wobec Boga i Kościoła i dostosowują swoje kroki nie wzajemnie do siebie, tylko do Chrystusa, on do Chrystusa i ona do Chrystusa. Z tej wierności Chrystusowi nie mogą zrezygnować.

Materiał pochodzi ze strony: https://tv.niedziela.pl/film/3401/Katecheza-SMRT-malzenstwo