UWAGA 

Osoby sprzątające groby po pogrzebie swoich bliskich,  zobowiązane są do usunięcia kwiatów i wieńców we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania śmieci do koszów lub pozostawiania ich na terenie cmentarza.

Do obowiązków rodziny osoby zmarłej należy również usunięcie zdemontowanego nagrobka z terenu cmentarza.

OBOWIĄZEK DBANIA O PORZĄDEK SPOCZYWA NA WSZYSTKICH MIESZKAŃCACH NASZEJ PARAFII.

Numer rachunku bankowego Parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej o. Pątnów
88 9244 0003 0033 1449 2000 0010

Numer rachunku bankowego zamieszczony został również w zakładce Kontakt.