Nasza parafia

Proboszcz: Ks. Sławomir Kandziora

Kościół parafialny: p.w. św. Jana Ewangelisty

Msze święte: niedziele i święta – 8.00, 10.00 (Bieniec), 12.00;
dni powszednie – 16.15 (Bieniec), 17.00

Rys historyczny: Parafia istniała w 1459 r. Jest zapewne o jeden wiek starsza. W latach 1895-1908 była filią parafii w Dzietrznikach. Obecny kościół zbudowano w latach 1917-27 staraniem ks. Leopolda Berenta i ks. Antoniego Kosielskiego. Konsekrował go bp Stanisław Czajka 7.06.1959 r. Na terenie parafii w Bieńcu istnieje kościół filialny zbudowany staraniem ks. Mirosława Nestorowicza w latach 1989-91, poświęcony 02.07.1994 r. przez arcybiskupa Stanisława Nowaka, który także 16.08.2004 r.poświęcił nową plebanię w Pątnowie.

Proboszczowie dotychczasowi: od 1925 r.:
ks. Antoni Kosielski (1925-35)
ks. Stefan Gałczyński (1935-41)
ks. Kazimierz Bajorek (1945-48)
ks. Adam Borek (1948-56)
ks. Bogusław Burgiel (1956-62)
ks. Roman Tomalka (1962-86)
ks. Stanisław Kosielak (1986-89)
ks. Mirosław Nestorowicz (1989-99)
ks. Jerzy Tadeusz Ręczak (1999- 2010)
ks. Leon Wojciech Kołek (2010 – 2016)
ks. Sławomir Kandziora (2016 – …… )

Z naszej parafii pochodzą księża:
Cyryl Czarnojan OFM (1978)
Józef Kaczmarek (1981)
Andrzej Stasiak (1982)
Rafał Włodzimierz Wujec (1997)
Rafał Środa (2018)

Odpusty:
1. Św. Jana Ewangelisty – 27 grudnia
2. Św. Rocha – 16 sierpnia

Doba eucharystyczna: 1/2 czerwca