UWAGA 

Osoby sprzątające groby po pogrzebie swoich bliskich,  zobowiązane są do usunięcia kwiatów i wieńców we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania śmieci do koszów lub pozostawiania ich na terenie cmentarza.

Do obowiązków rodziny osoby zmarłej należy również usunięcie zdemontowanego nagrobka z terenu cmentarza.

OBOWIĄZEK DBANIA O PORZĄDEK SPOCZYWA NA WSZYSTKICH MIESZKAŃCACH NASZEJ PARAFII.

Komunikat dot. sobotniej wieczornej mszy św.

W okresie obostrzeń dotyczących liczby wiernych na niedzielnych mszach świętych, aby umożliwić udział większej liczbie parafian, sobotnia wieczorna msza święta będzie sprawowana także jako niedzielna.

Numer rachunku bankowego Parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej o. Pątnów
88 9244 0003 0033 1449 2000 0010

Numer rachunku bankowego zamieszczony został również w zakładce Kontakt.