Rekolekcje Adwentowe w Pątnowie 10.12.2023 – 11.12.2024

Niedziela 10.12.2024

  800 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1000 – Msza św. z nauką dla wszystkich (Bieniec)

1200 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1300 – Spotkanie z młodzieżą

Poniedziałek 11.12.2024    (DZIEŃ SPOWIEDZI)

  830 – spowiedź

  900 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1000 – spowiedź (Bieniec)

1030 – Msza św. z nauką dla wszystkich (Bieniec)

1200 – odwiedziny chorych w domach

1615 – spowiedź

1700 – Msza św. z nauką dla wszystkich

UWAGA 

Osoby sprzątające groby po pogrzebie swoich bliskich,  zobowiązane są do usunięcia kwiatów i wieńców we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania śmieci do koszów lub pozostawiania ich na terenie cmentarza.

Do obowiązków rodziny osoby zmarłej należy również usunięcie zdemontowanego nagrobka z terenu cmentarza.

OBOWIĄZEK DBANIA O PORZĄDEK SPOCZYWA NA WSZYSTKICH MIESZKAŃCACH NASZEJ PARAFII.

Numer rachunku bankowego Parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej o. Pątnów
88 9244 0003 0033 1449 2000 0010

Numer rachunku bankowego zamieszczony został również w zakładce Kontakt.