Ogłoszenie!

Z uwagi na bardzo duże niebezpieczeństwo związane z wycinką dwóch złamanych  drzew na naszym cmentarzu oraz brak firm zainteresowanych ich usunięciem (każda uznała to za zbyt ryzykowne), po konsultacji podjąłem decyzję, że prace te wykona firma p. Roberta Pakuły, która jako jedyna podjęła się ich wykonania.

Koszt usunięcia tych dwóch drzew z pomocą dźwigów to 2600 zł. Ubezpieczenie cmentarza nie pokrywa tego rodzaju zdarzeń.

Proszę, by ofiary na tacę w najbliższą niedzielę pokryły te koszty.

 

Z wyrazami szacunku

Ks. Proboszcz

Ogłoszenia parafialne

Pierwszy termin zbiórki ofiar na wykonanie chodników z kostki brukowej na naszym cmentarzu to 12 i 13 sierpnia br.

Uaktualniona galeria zdjęć

W naszej galerii zamieszczone zostały zdjęcia Groty Matki Boskiej Fatimskiej wraz z Drogą Krzyżową a także zewnętrzne fotografie kościoła z bliskim sąsiedztwem. Zachęcamy do obejrzenia:

http://parafiapatnow.pl/galeria/

Wakacyjny Klub Św. Rocha „ROŻEK”

Zapraszamy do Wakacyjnego Klubu Św. Rocha „ROŻEK” w ramach formacji duchowej Parafii w Pątnowie. Będą to spotkania dla dzieci w wieku od skończonej klasy 1 do skończonej klasy 5. Zajęcia będą organizowane z zachowaniem obecnych obostrzeń sanitarnych (maseczki, rękawiczki, odległości) raz na dwa tygodnie.

Zajęcia będą prowadzone przez Panią Kingę Świegot. W ramach katechez odbędą się zabawy z chustą animacyjną, masą solną, poznawanie instrumentów muzycznych krajów misyjnych, pieczeniem rogalików, poznawaniem parafii, historii kościoła. Na zakończenie wakacyjnego kursu dzieci otrzymają niespodzianki.

Zapraszamy !!!

 

Komunikat dotyczący nauk przedmałżeńskich

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Informuję, że od początku czerwca zajęcia z narzeczonymi (grupowe i indywidualne) odbywają się we wszystkich oddziałach Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „NAZARET”według zwykłego trybu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W czasie epidemii można było zauważyć, jak ważne jest, by narzeczeni planujący ślub w okresie letnim rozpoczynali udział w zajęciach dla narzeczonych jesienią lub wczesną zimą.
Proszę ponownie, by narzeczeni zgłaszali się do „Nazaretu” najlepiej rok przed ślubem, a nie później niż sześć miesięcy.
Dzięki temu można im też łatwiej pomóc w ostatecznym rozeznaniu powołania do małżeństwa i dobrym przygotowaniu się do wypełniania go.

ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemii:

Biorąc pod uwagę ogłoszone w dniu 27 maja br. decyzje władz państwowych, z dniem 31 maja 2020 r., odwołuje się postanowienia zawarte w przywołanych zarządzeniach, z wyjątkiem tego, co zostało niżej podtrzymane lub postanowione:

1.Od niedzieli, 31 maja br. (włącznie), odwołuje się ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.

2.Powraca się do pierwszopiątkowych odwiedzin chorych, ale wcześniej należy skontaktować się z chorymi i uzyskać informację, czy życzą sobie odwiedzin i czy odwiedziny są w ogóle możliwe.

3.Do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy świętych i nabożeństw śpiewać należy Supikacje, niemniej zachęca się do kontynuacji tej modlitwy w intencji zażegnania epidemii i o dobrą pogodę na czas żniw i zbioru plonów.

3.Przynajmniej do wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) podtrzymać należy wystawienie w oknach domów wizerunków Matki Bożej

4.W czasie sprawowania Mszy świętej, sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw należy zachować dotychczasowe zasady higieny (maseczki, które zasłaniają usta i nos!) oraz szczególną ostrożność pamiętając, że stan epidemii wciąż obowiązuje, a obecne rozluźnienie ograniczeń nie oznacza, że nie ma już zagrożenia zakażenia.

5.W sprawowaniu pogrzebów podtrzymuje się obecnie obowiązujące wytyczne.

6.Kancelarie parafialne mają być dostępne dla interesantów, z zachowaniem jednak wszystkich koniecznych zasad bezpieczeństwa.

Komunikat

Szczęść Boże!

Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, podjął decyzję o odwołaniu udzielonej 24 marca br. ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Zgodnie z informacją Rządu RP, od dnia 30 maja br. znosi się obostrzenia dotyczące kościołów i innych miejsc sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.W kościołach wierni muszą zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans dwóch metrów pomiędzy sobą. Oznacza to, że wierni mogą uczestniczyć w Mszy świętej gromadząc się na terenie placu kościelnego i korzystając z nagłośnienia zewnętrznego. Można także sprawować Msze święte na zewnątrz (wyłącznie na terenie placu kościelnego). W obu przypadkach wierni mają jednak zachowywać właściwe odległości oraz zasłaniać usta i nos.

W najbliższych dniach zostaną opublikowane nowe wytyczne co do działalności duszpasterskiej.

W kwestii organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pozostają w mocy wcześniejsze komunikaty.

Sprawa organizowania pielgrzymek będzie uregulowana w najbliższym czasie, po wypracowaniu stosownych zasad przez stronę kościelną i państwową.

z Panem Bogiem!

Ks. Mariusz BAKALARZ

Wicekanclerz

Numer rachunku bankowego Parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej o. Pątnów
88 9244 0003 0033 1449 2000 0010

Numer rachunku bankowego zamieszczony został również w zakładce Kontakt.