Komunikat dotyczący nauk przedmałżeńskich

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Informuję, że od początku czerwca zajęcia z narzeczonymi (grupowe i indywidualne) odbywają się we wszystkich oddziałach Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „NAZARET”według zwykłego trybu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W czasie epidemii można było zauważyć, jak ważne jest, by narzeczeni planujący ślub w okresie letnim rozpoczynali udział w zajęciach dla narzeczonych jesienią lub wczesną zimą.
Proszę ponownie, by narzeczeni zgłaszali się do „Nazaretu” najlepiej rok przed ślubem, a nie później niż sześć miesięcy.
Dzięki temu można im też łatwiej pomóc w ostatecznym rozeznaniu powołania do małżeństwa i dobrym przygotowaniu się do wypełniania go.

ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemii:

Biorąc pod uwagę ogłoszone w dniu 27 maja br. decyzje władz państwowych, z dniem 31 maja 2020 r., odwołuje się postanowienia zawarte w przywołanych zarządzeniach, z wyjątkiem tego, co zostało niżej podtrzymane lub postanowione:

1.Od niedzieli, 31 maja br. (włącznie), odwołuje się ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.

2.Powraca się do pierwszopiątkowych odwiedzin chorych, ale wcześniej należy skontaktować się z chorymi i uzyskać informację, czy życzą sobie odwiedzin i czy odwiedziny są w ogóle możliwe.

3.Do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy świętych i nabożeństw śpiewać należy Supikacje, niemniej zachęca się do kontynuacji tej modlitwy w intencji zażegnania epidemii i o dobrą pogodę na czas żniw i zbioru plonów.

3.Przynajmniej do wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) podtrzymać należy wystawienie w oknach domów wizerunków Matki Bożej

4.W czasie sprawowania Mszy świętej, sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw należy zachować dotychczasowe zasady higieny (maseczki, które zasłaniają usta i nos!) oraz szczególną ostrożność pamiętając, że stan epidemii wciąż obowiązuje, a obecne rozluźnienie ograniczeń nie oznacza, że nie ma już zagrożenia zakażenia.

5.W sprawowaniu pogrzebów podtrzymuje się obecnie obowiązujące wytyczne.

6.Kancelarie parafialne mają być dostępne dla interesantów, z zachowaniem jednak wszystkich koniecznych zasad bezpieczeństwa.

Komunikat

Szczęść Boże!

Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, podjął decyzję o odwołaniu udzielonej 24 marca br. ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Zgodnie z informacją Rządu RP, od dnia 30 maja br. znosi się obostrzenia dotyczące kościołów i innych miejsc sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.W kościołach wierni muszą zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans dwóch metrów pomiędzy sobą. Oznacza to, że wierni mogą uczestniczyć w Mszy świętej gromadząc się na terenie placu kościelnego i korzystając z nagłośnienia zewnętrznego. Można także sprawować Msze święte na zewnątrz (wyłącznie na terenie placu kościelnego). W obu przypadkach wierni mają jednak zachowywać właściwe odległości oraz zasłaniać usta i nos.

W najbliższych dniach zostaną opublikowane nowe wytyczne co do działalności duszpasterskiej.

W kwestii organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pozostają w mocy wcześniejsze komunikaty.

Sprawa organizowania pielgrzymek będzie uregulowana w najbliższym czasie, po wypracowaniu stosownych zasad przez stronę kościelną i państwową.

z Panem Bogiem!

Ks. Mariusz BAKALARZ

Wicekanclerz

Numer rachunku bankowego Parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej o. Pątnów
88 9244 0003 0033 1449 2000 0010

Numer rachunku bankowego zamieszczony został również w zakładce Kontakt.